Zásady ochrany informací

Provozovatel

DIGI reality s.r.o.
Hugo Bergmanna 1700,
Stará Boleslav,
250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
IČ: 29458251
Spisová značka: C 280595 vedená u Městského soudu v Praze

Ochrana soukromí

Provozovatel se zavazuje respektovat vaše soukromí online a uvědomujeme si důležitost ochrany osobních údajů, které s námi sdílíte.

Obecně platí, že můžete navštívit naše webové stránky, aniž byste nám sdělili svoji totožnost nebo poskytli jakékoli osobní údaje.

Provozovatel nepředá osobní údaje bez vašeho souhlasu jiným subjektům, které nejednají jejím jménem, s výjimkou případů, kdy takové předání vyžaduje zákon.

Veškeré informace, vložené k inzerátu považujeme za veřejné a budeme tak s nimi zacházet. Pokud nechcete informace zveřejnit, nevkládejte je.

Protože jsou servery provozovatele umístěny v různých cloudech, mohou být vaše osobní údaje přenášeny přes hranice zemí po celém světě. A to v rámci firmy provozovatele nebo prostřednictvím poskytovatelů služeb. Vždy však s maximální mírou zabezpečení.

Rozhodnutí zda provozovateli sdělíte své osobní údaje je zcela na vás. My sdělení takových údajů nevyžadujeme, přístup na některé části webu však může být bez sdělení osobních údajů omezen.

Zabezpečení

Bezpečnosti vašich údajů věnujeme vysokou pozornost a vaše údaje jsou náležitě chráněna před neoprávněným přístupem nebo vyzrazením.

Cookies

Pro zabezpečení základní funkcionality webu a pro sledování marketingových a analytických ukazatelů můžeme na váš počítač ukládat drobné soubory zvané cookies. V případě, že s tímto nesouhlasíte, můžete si je zablokovat v prohlížeči. Funkce webu však mohou poté být omezené.

Váš souhlas

Používáním tohoto serveru vyjadřujete svůj souhlas s těmito zásadami ochrany informací a se zpracováním osobních údajů provozovatelem pro výše uvedené účely, stejně jako pro účely uvedené tam, kde provozovatel na webu osobní údaje shromažďuje.

Vložením vašich osobních údajů souhlasíte s jejich zpracováním provozovatelem. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat emailem na inzerce@digireality.cz a vaše data osobní budou z našich databází smazána.

Svůj nesouhlas s těmito podmínkami můžete vyjádřit nepoužíváním tohoto webu.