Prodej 3/4 komerčního pozemku, 12845 m², Poděbrady

Prodej 3/4 komerčního pozemku, 12845 m², Poděbrady

Prodej pozemku Komerční
19 200 000 Kč
/nemovitost

Zdarma vám spočítáme hypotéku

490 dní na trhu (od 11.03.2023)
poslední změna: 01.08.2023
Zavolejte na 296 399 006,
napište na info@mmreality.cz
nebo vyplňte formulář

Podmínky pro využívání území: dle územně plánovací dokumentace, Územního plánu Poděbrady je pozemek PK 4226 vk.ú. Poděbrady vymezen jako plochy zemědělské – zemědělské obhospodařování (NZ) a pozemek PK 4229 v k.ú. Poděbrady je z části vymezen jako plochy zemědělské – zemědělské obhospodařování (NZ) a jako plochy změn v krajině pod ozn. K08 ZO – plochy zeleně – zeleň ochranná a izolační. Pozemek PK 4140 v k.ú. Poděbrady je z části součástí zastavitelné plochy pod ozn. Z11 – VL, DM – plochy výroby a skladování – lehký průmysl, plochy dopravní infrastruktury – místní komunikace a z části zastavitelné plochy pod ozn. Z 58 – DS, ZO – plochy dopravní infrastruktury – silniční a plochy zeleně – zeleň ochranná a izolační. Dále je na pozemku navržena veřejně prospěšná stavba VD – 02 – plochy a koridory dopravní infrastruktury. Pozemek PK 4140 v k.ú. Poděbrady se z části nachází v ochranném pásmu železniční dráhy a je limitován vedením VTL plynovodu a jeho ochranným pásmem.

  • Klidná část obce