Prodej pozemku Bydlení, 7 064 m² Horoušany

Prodej pozemku Bydlení, 7 064 m²

Prodej pozemku stavební parcely
17 700 000 Kč

Zdarma vám spočítáme hypotéku

91 dní na trhu (od 22.12.2022)
poslední změna: 21.01.2023
Celková plocha: 7064 m2
Zavolejte na +420800700099,
napište na info@nextreality.cz
nebo vyplňte formulář

Dlouhodobá investice, pozemek v rezervě. Úvaly u Prahy. výměra 7064 m2, určeno pro budoucí zástavbu, bydlení v rodinných domech, městské a příměstské.
Hlavní využití:
- bydlení v rodinných domech a přímo související stavby, zařízení a činnosti, vybavenost a služby
místního charakteru
přípustné využití:
- pozemky staveb pro bydlení typu rodinného domu
- pozemky staveb pro rodinnou rekreaci
- pozemky občanské vybavenosti pro obsluhu řešeného území
- pozemky veřejných prostranství, veřejné a soukromé zeleně
- pozemky dopravní a technické infrastruktury pro obsluhu řešeného území.
Podmíněně přípustné využití:
- pozemky staveb výroby a služeb (charakteru drobná a řemeslná výroba, výrobní a nevýrobní
služby), za podmínky, že svým provozováním a technickým zařízením nenaruší užívání staveb a
zařízení ve svém okolí a nesnižují kvalitu okolního prostředí a svým charakterem a kapacitou
nezvyšují dopravní zátěž v území
- pozemky staveb pro maloobchodní prodej a služby za podmínky rozsahu do 1000 m2 prodejní
plochy
- pozemky dalších staveb a zařízení, za podmínky, že nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení
ve vymezené ploše, jsou slučitelné s bydlením a slouží zejména obyvatelům v takto vymezené
ploše
- bytové domy za podmínky, že se bude jednat o bytové domy do 3 nadzemních podlaží.
Nepřípustné využití:
- stavby, zařízení a činnosti neslučitelné s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím
podmínky prostorového uspořádání:
- novostavby či přestavby stávajících staveb budou respektovat stávající urbanistickou a
architektonickou strukturu okolní zástavby a to zejména:
- při umístění na pozemku
- měřítkem a hmotovým uspořádáním
- doplňkové stavby musí být svým hmotovým uspořádáním přizpůsobeny stavbě hlavní
- max. podlažnost: 2 + U, resp. 2 nadzemních podlaží + podkroví.
Vyobrazení s možným rozdělením není schválené, spíše je jako námět k dělení.
Pro komunikaci uvádějte evidenční číslo zakázky N97990. Stránka inzerenta.

Přečtěte si: Jak na výběr parcely

Nalezli jsme 3 podobných nemovitostí Prodej pozemku Horoušany

6 900 000 Kč
Horoušánky, Horoušany, Praha-východ
843 m2
35 208 000 Kč
, Horoušany,Horoušany, okres Praha-východ
1 890 000 Kč
, Horoušany,Horoušany, okres Praha-východ

Zobrazit kompletní výsledky Prodej pozemku Horoušany.